Przebieg prac przy renowacji ulicy Piekarskiej w Bytomiu

Ruchliwe prace budowlane trwają na ulicy Piekarskiej w Bytomiu, gdzie obecnie realizowany jest projekt jej przebudowy. W pracach zaangażowane są różne działania, takie jak asfaltowanie oraz korekta układu skrzyżowań. Według planów, całość przedsięwzięcia powinna dojść do końca w październiku bieżącego roku.

Odnawiana ulica Piekarska w Bytomiu z dnia na dzień prezentuje się coraz lepiej. Umiejscowiona w sercu miasta, jest poddawana gruntownym zmianom na całym odcinku – od miejsca przecięcia z ulicą Sądowniczą aż do przystanku tramwajowego, który znajduje się na północnym skraju skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia, informuje: „Po ukończeniu prac nad sieciami wodociągowymi, gazowymi, teletechnicznymi oraz torami tramwajowymi, wykonawca rozpoczął proces asfaltowania i budowy nowych chodników i wjazdów na większości odcinka ulicy Piekarskiej. Dodatkowo przystąpiono do reorganizacji układu skrzyżowań”.

Modyfikacja skrzyżowań jest obecnie prowadzona na siedmiu spośród dziesięciu sekcji ulic Piekarskiej i Sądowej. Jednocześnie następuje montaż urządzeń sygnalizacji świetlnej.

Zgodnie z planem prac, odtworzenie ulicy Piekarskiej w Bytomiu ma zostać ukończone w październiku 2023 roku. Jest to inwestycja prowadzona wspólnie przez miasto i Tramwaje Śląskie. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na około 49 milionów złotych.

Zaplanowano również prace związane z nasadzeniem drzew, montażem ławek i koszy na śmieci oraz instalacją wiat na przystankach tramwajowych, które mają rozpocząć się w październiku.