Program polityki zdrowotnej w Bytomiu: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro

Rada Miejska w Bytomiu zatwierdziła na sesji w dniu 27 listopada program polityki zdrowotnej, którego głównym celem jest wsparcie finansowe dla osób korzystających z procedury in vitro w walce z niepłodnością. Decyzja przeszła większością głosów – 15 radnych przychyliło się do wprowadzenia programu, 8 było przeciwnych, a jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie konkursu otwartego, który ma na celu wyłonienie jednostki odpowiedzialnej za realizację omawianego programu.

Prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz, podkreślił znaczenie programu dla par, dla których koszty leczenia niepłodności metodą in vitro są barierą nie do pokonania. Zaznaczył również, że niepłodność powinna być traktowana jak każda inna choroba i jej leczenie powinno być dofinansowane oraz dostępne dla wszystkich par starających się o potomstwo. Cieszy go również fakt, że Bytom dołączył do grona samorządów wspierających swoich mieszkańców w tym zakresie.

Działania zmierzające do uruchomienia programu o nazwie „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023 – 2026” rozpoczęły się już kilka miesięcy wcześniej. W sierpniu, bytomscy radni zabezpieczyli początkowy budżet w wysokości 650 tys. zł na realizację tego programu. Następnie, przedstawiony projekt został poddany ocenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Urząd Miejski w Bytomiu przygotował dokument oparty na licencjonowanym programie Miasta Łodzi, którego autorem jest prof. Sławomir Wołczyński z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Celem nowo powstałego programu jest umożliwienie wszystkim bytomskim parom dostępu do drogiej, ale często jedynie skutecznej metody walki z niepłodnością – in vitro. Koszt jednej procedury oscyluje wokół kwoty od 8 do 12 tys. zł, w zależności od wybranego ośrodka.

Program polityki zdrowotnej obiecuje wsparcie dla co najmniej 35 par, które będą mogły poddać się maksymalnie trzem procedurom in vitro. Dofinansowanie przewidziane jest na poziomie do 6 tys. zł na jedną procedurę biotechnologiczną, ale nie więcej niż 80% kosztów całkowitych. Jak zaznacza Jarosław Więcław, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, różnica w kosztach procedury – obejmująca m.in. badania kwalifikacyjne, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, badania wirusologiczne i mikrobiologiczne, koszty leków oraz przechowywanie zarodków i komórek jajowych – pozostaje do pokrycia przez pacjentki.