Pożary w kontekście rosnących temperatur i jak im przeciwdziałać

Wzrost temperatur oraz odpowiednie warunki atmosferyczne mogą stworzyć sytuację, w której zagrożenie pożarowe staje się znaczne. Ważne jest, aby pamiętać, że jeżeli występuje zakaz zapalania ognia w lesie lub istnieje uniwersalny zakaz wstępu, to nie jest to bezpodstawne, ale wynika z wysokiego ryzyka powstania pożaru. W takim okresie nie wolno nam podpalać ognisk czy grilli.

Warto jednak pamiętać, że pożar może wybuchnąć również przez inne przyczyny. Czasem ogień może być wzniecony przez rozgrzaną rurę wydechową samochodu czy niedopałek papierosa, co w konsekwencji prowadzi do zniszczenia wielu hektarów lasu. Wiele pożarów jest spowodowanych przez brak odpowiedzialności i bezmyślność ludzi, np. umyślne podpalenia czy spalanie traw.

Jeżeli spostrzegamy ogień w lesie, naszym obowiązkiem jest natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb. Z uwagi na obecne warunki atmosferyczne, które zwiększają ryzyko pożarów leśnych, policja regularnie patroluje obszary przyleśne i reaguje na wszelkie zgłoszenia.

W mieszkaniach czy domach ryzyko pożaru jest duże ze względu na instalacje elektryczne i gazowe, jak piec, płyta grzewcza, kuchenka mikrofalowa czy czajnik. Wszystkie te urządzenia, jeżeli nie są odpowiednio eksploatowane, mogą stanowić potencjalne źródło pożaru. W sytuacji wybuchu pożaru powinniśmy zachować spokój, unikać paniki i natychmiast zaalarmować otoczenie. Jeżeli droga ewakuacji jest zablokowana, powinniśmy udać się do najdalej oddalonego od ognia pomieszczenia z oknem lub balkonem, zabierając przy tym mokry koc i zamykając drzwi do innych pomieszczeń.

Gaszenie palących się gazów nie wymaga stosowania wody. Najlepszym i najczęściej stosowanym sposobem gaszenia pożaru gazów jest użycie specjalistycznych substancji gaśniczych, takich jak gaśnice proszkowe, gazy inertne czy pianki gaśnicze.

Jak tylko dostrzeżemy pożar, powinniśmy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić odpowiednie służby, takie jak straż pożarna czy policja.