Pomoc dla seniorów podczas zakupów

Fundacja pomocy dla seniorów wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu wznawia swoją działalność. Celem jest nic innego jak pomoc seniorom podczas zakupów w tym szczególnym czasie pandemii.

Fundacja ma już na swoim koncie około 300 zrealizowanych zakupów. Z programu dotyczącego pomocy mogą skorzystać osoby starsze lub samotne powyżej 65 roku życia. A także osoby przewlekle chore i niepełnosprawne. Aby uzyskać pomoc wystarczy zgłosić się do pobliskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Po zgłoszeniu i rozpatrzeniu wniosku pracownicy udadzą się w miejsca adresu zamieszkania i będą pomagać potrzebującym, ustalać przy tym szczegóły dotyczące transakcji zakupowych.

Bardzo cieszy fakt, że liczba wolontariuszy i chętnych do pomocy seniorom wciąż wzrasta, to świadczy jedynie o tym, że ludzie mają dobre serca. Mile widziane są również nowe twarze wolontariuszy.