Pełny ruch na ulicy Piekarskiej w Bytomiu po gruntownej przebudowie kosztującej 60 mln zł

Poniedziałkowy ruch w Bytomiu przyniósł radosne otwarcie odnowionej ulicy Piekarskiej, która gości jednotorową linię tramwajową nr 38, unikalną na krajową skalę. Po zakończeniu prac modernizacyjnych, niedzielne popołudnie oznaczało pełne otwarcie dla wszystkich użytkowników drogi.

Różnorodność architektoniczna i historyczna charakteryzująca ulicę Piekarską, w tym cmentarze zabytkowe oraz tramwaje dodające jej autentycznej atmosfery, skierowały reflektory na stan tej ulicy, która była poważnie niszczone przez lata. Jej odnowienie było możliwe dzięki współpracy między Tramwajami Śląskimi SA a gminą Bytom, której reprezentantami były Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Całościowa przebudowa ulicy Piekarskiej trwała wiele miesięcy i obejmowała nową infrastrukturę podziemną – kanalizacyjną, wodociągową, gazową i teletechniczną, ale także jezdnie, chodniki, tory, przystanki i oświetlenie. Całkowity koszt wyniósł prawie 60 milionów złotych brutto, przy czym połowa tej sumy została przeznaczona na część związaną z tramwajami.

28 października oficjalnie powróciły tramwaje na ulicę Piekarską. Przed tą datą jedynie wagony historyczne pokonywały trasę linii nr 38 o długości 1350 metrów. Od końca października tramwaje nowego typu codziennie przemierzają nieco wydłużoną trasę, a zabytkowe wozy pełnią funkcję w dni wolne.

Niezależnie od otwarcia linii nr 38, przez kilka następnych dni wykonywane były jeszcze prace wykończeniowe, m.in. dotyczące nawierzchni i brukarstwa. Jak poinformował przedstawiciel magistratu w Bytomiu, Tomasz Sanecki, w niedzielę ulica Piekarska oraz jej przedłużenie, ulica Sądowa, zostały otwarte dla ruchu w pełnym zakresie i zgodnie z nowym planem organizacji ruchu.

W ramach nowej organizacji ruchu wprowadzono na ulicy Piekarskiej ruch jednokierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Jainty i Wrocławską (w kierunku centrum), a także ograniczenie prędkości do 40 km / h, z wyjątkiem obszarów, na których obowiązuje limit 30 km / h. Przebudowano również układ sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piekarskiej i Powstańców Śląskich oraz Sądowej i Powstańców Warszawskich. Wprowadzono dodatkowo nowe ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych i oznaczenia miejsc parkingowych oraz podział pasów ruchu. Oprócz ograniczeń prędkości, wprowadzono ograniczenia tonażowe: pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 ton nie mają dostępu.

Całościowy koszt przebudowy ulicy Piekarskiej wyniósł 58,7 milionów złotych brutto. Kwota ta podzielona została na różne segmenty: część związana z tramwajami wyniosła 29,5 miliona złotych (76% tej sumy zostało sfinansowane funduszami europejskimi), część wodno-kanalizacyjna – 6,2 miliona złotych, a część drogowa – prawie 23 miliony złotych.

Przetarg na przebudowę ulicy Piekarskiej rozpoczęto w lutym 2022 roku. Wybór padł na tańszą z dwóch ofert, firmy Eurovia, której oferta wynosiła początkowo 49 milionów złotych brutto. Modernizacja torowiska w ulicy Piekarskiej to część wielomiliardowego projektu „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej”, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Ulica Piekarska jest wyjątkowa pod względem komunikacji tramwajowej – zabytkowa trasa tramwajowa nr 38, o długości 1350 metrów, do niedawna była obsługiwana tylko przez wagony historyczne kończące bieg przy kościele św. Trójcy. Teraz, dzięki nowym połączeniom torowym, tramwaje dojeżdżają do Placu Sikorskiego, który jest centralnym punktem komunikacyjnym miasta.

Jednotorową linię tramwajową nr 38, która jest unikalna na terenie Bytomia, została uruchomiona 10 lutego 1982 r. W ciągu tych lat dwa historyczne wagony typu N Tramwajów Śląskich: Paulek z 1949 r. i Hildka z 1951 r. obsługiwały trasę. W ramach obecnej perspektywy unijnej, dla linii nr 38 zamówiono dwa nowoczesne wagony niskopodłogowe typu Moderus MF 10 AC BD, które są bardziej dostępne dla starszych pasażerów.