Obchody Dnia Służby Cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu

W tym roku, 17 lutego, przypada święto Dnia Służby Cywilnej. Aby uczcić ten dzień, w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu zorganizowano uroczyste spotkanie. Spotkanie to było szczególnym wydarzeniem, podczas którego Komendant Miejski Policji w Bytomiu, inspektor Andrzej Brzozowski, złożył swoje życzenia pracownikom służby cywilnej oraz wyraził swoje podziękowania za ich ciężką pracę i oddanie.

Dzień Służby Cywilnej w 2022 roku przypada na 17 lutego. W związku z tym, w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu zorganizowano uroczyste spotkanie między kierownictwem garnizonu bytomskiego a pracownikami cywilnymi. Inspektor Andrzej Brzozowski, jako Komendant Miejski Policji, wyraził wdzięczność za trud i profesjonalizm pracowników służby cywilnej. Podkreślił również wagę ich pracy dla funkcjonowania garnizonu policji. Dodał, że bez ich nieustannego zaangażowania, żaden garnizon policyjny nie mógłby sprawnie działać.

Podczas spotkania Komendant Miejski Policji złożył pracownikom życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych. Obchody święta zostały dodatkowo uświetnione przez decyzję o udzieleniu pracownikom służby cywilnej dodatkowego dnia urlopu. Do składanych życzeń i podziękowań dołączyli również zastępcy Komendanta Miejskiego Policji – młodszy inspektor Michał Sokołowski i młodszy inspektor Damian Radziejowski oraz naczelnicy i komendanci poszczególnych komisariatów.