Nowe godziny otwarcia w punkcie pobrań wymazów

Punkt pobrań wymazów, który działa w pobliżu parkingu Teatru Rozbark przy ul. Wojciecha Kilara 29 zmienia godziny otwarcia.

Zmiany godzin wejdą w życie od 14 października br. Mobilny punkt pobrań wymazów będzie obsługiwał chorych w godzinach od 8:00- 12:15 codziennie. Dodatkowe godziny przyjęć będą się odbywały w środy, a nie jak to było dotychczas w piątki. Nowe dodatkowe godziny dla pacjentów to: 17:10- 20:10.

Decyzję o skierowaniu pacjentów na tego typu wymaz podejmuje tylko i wyłącznie lekarz. Diagnoza lekarza zostanie podparta infekcjami w okolicach dróg oddechowych. Niestety nie będzie można lekarzy odwiedzać osobiście, tak jak to było w ostatnim czasie. Musimy być cierpliwi i korzystać z teleporady udzielanej przez telefon. Teleporady nie są ulubioną formą leczenia zarówno dla lekarzy jak i dla chorych, ale obecna sytuacja związana z wirusem w kraju niestety nie zmierza ku lepszemu.