Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024: zjednoczenie śląskich uczelni wyższych

W prestiżowych wnętrzach sali koncertowej, gdzie zazwyczaj rezonują dźwięki muzyki symfonicznej, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, miała miejsce ceremonia inauguracji Międzyuczelnianego Roku Akademickiego 2023/2024.

Gośćmi specjalnymi tej uroczystości byli nie tylko rektorzy instytucji edukacyjnych ze Śląska, ale także kluczowe postacie lokalnych władz samorządowych. Województwo śląskie godnie reprezentował marszałek Jakub Chełstowski. Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się również Marcin Krupa, pełniący obowiązki prezydenta Katowic oraz Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Marszałek Chełstowski podkreślił rosnący potencjał edukacyjny regionu, mówiąc: „Śląskie szkoły wyższe dynamicznie się rozwijają i stawiają przed młodymi ludźmi możliwość realizacji swoich aspiracji zawodowych w szybko zmieniającym się świecie. Wszyscy jesteśmy zainteresowani, aby wykwalifikowani specjaliści byli aktywni na lokalnym rynku pracy i przyczyniali się do rozwoju regionu. Jakość edukacji, którą oferują te uczelnie, jest kluczowa. Czeka nas wiele wyzwań związanych z transformacją regionu, ale także mamy powód do dumy – Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Roku Nauki w 2024 roku. Jestem przekonany, że to stanowi nie tylko szansę dla środowiska akademickiego, ale i dla całego województwa śląskiego, aby pokazać jaki potencjał drzemie w nauce i w całym regionie.”.

Podczas ceremonii rektorzy uczelni wyższych z regionu śląskiego powitali nowych studentów i doktorantów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Profesor Tadeusz Sławek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego a obecnie radny Sejmiku Województwa Śląskiego, wygłosił inauguracyjny wykład. Słowo wzięli również inni przedstawiciele uczelni.

Akt inauguracji zakończył występ Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, który zwieńczył tę solenną ceremonię.