Bytomscy policjanci nie odpuszczają: zatrzymali 16 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości

Działania bytomskiej policji na rzecz bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców nie ulegają zwolnieniu. Tym razem, podczas kilkudniowego weekendu w sierpniu, funkcjonariusze z Bytomia zdołali wykryć i aresztować 16 osób próbujących uniknąć oblicza prawa. W gronie aresztowanych znajdowali się zarówno dorośli ścigani listami gończymi lub nakazami doprowadzenia do aresztów śledczych i zakładów karnych, jak również nieletni, którzy porzucili placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W ciągu tego długiego weekendu, dwunastu pełnoprawnych obywateli oraz czterech młodocianych próbowało ukryć się przed organami ścigania. Bytomscy mundurowi jednak nie dali za wygraną, lokalizując i zatrzymując aż 10 takich jednostek. Większość z nich stanowili mieszkańcy Bytomia w wieku od 20 do 57 lat, poszukiwani sądownie w celu doprowadzenia do aresztów lub ustalenia miejsca pobytu. Dodatkowo, na liście poszukiwanych znalazło się sześciu nieletnich, którzy zdecydowali się na ucieczkę z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po zatrzymaniu, wszyscy młodociani powrócili pod opiekę swoich wychowawców.

Należy przypomnieć społeczeństwu, że każda osoba ma możliwość wspomóc działania organów ścigania poprzez zgłaszanie informacji o miejscu pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Informacje te można przekazywać anonimowo, telefonicznie do najbliższej jednostki Policji lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Policji. Ważne jest również podkreślenie konsekwencji prawnych dla osób pomagających ukrywać poszukiwanych przez prawo – taka działalność jest traktowana jako przestępstwo i grozi za nią kara do 5 lat pozbawienia wolności.