Bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły – spotkanie dzielnicowych z uczniami w Bytomiu

W ramach prowadzonej kampanii „Dzielnicowy bliżej nas”, reprezentanci komisariatu II w Bytomiu odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 40. Spotkanie miało na celu przekazanie ważnych informacji na temat bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły oraz edukacji na temat konsekwencji prawnych, jakie niesie za sobą popełnienie przestępstwa przez nieletnie osoby. Policjanci wykorzystali także tę okazję, aby rozmawiać o zagrożeniach i bezpiecznym zachowaniu podczas nadchodzących ferii zimowych.

Realizując założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, aspirant Kamil Piotrowski, młodszy aspirant Zygfryd Szyguła, starszy sierżant Adam Wojtyra oraz starszy posterunkowy Robert Bytomski spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 w Bytomiu. Omówione zostały kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne, a uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o demoralizacji nieletnich i jakie konsekwencje prawne ponoszą osoby zdemoralizowane. W trakcie spotkania z młodszymi dziećmi, uczącymi się w klasach od 1 do 3, omówione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa na drogach, istotne dla każdego dziecka udającego się do szkoły. Policjanci przekazali także informacje dotyczące bezpiecznego zachowania w domu i na podwórku.

W kontekście zbliżającej się przerwy zimowej, funkcjonariusze postanowili również zwrócić uwagę młodych ludzi na to, jak bezpiecznie spędzać wolny czas. Przypomniano o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zimowa aura, podkreślając, aby dzieci unikały bawić się na zamarzniętych akwenach wodnych i nie zjeżdżały na sankach prosto na ulicę.