Bezpieczeństwo pieszych w Bytomiu: Policja i Straż Miejska na straży przestrzegania przepisów ruchu drogowego

Siły porządkowe skoncentrowały swoje działania na przejściach dla pieszych w Bytomiu, gdzie podczas jednodniowej akcji zanotowano aż 50 naruszeń przepisów ruchu drogowego. Akcję, która odbyła się 23 stycznia, przeprowadzili wspólnie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Bytomiu, Straży Miejskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Główną motywacją do przeprowadzenia akcji była troska o bezpieczeństwo pieszych na bytomskich ulicach – nie tylko kierowcy, ale także piesi zostali poddani kontroli. Wszystko to miało na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego i minimalizację liczby incydentów drogowych, w których biorą udział. Władze miasta zauważyły, że jest to problem wymagający pilnej interwencji, szczególnie po tragicznym wypadku kilka tygodni temu, kiedy pieszy został śmiertelnie potrącony na pasach w dzielnicy Szombierki.

Podczas operacji, która trwała cały dzień, zidentyfikowano 50 różnych wykroczeń. Wśród nich było 16 przypadków przekroczenia prędkości i 10 wyprzedzania w miejscach przeznaczonych dla pieszych. Funkcjonariusze wystawili 41 mandatów karnych, skierowali do sądu 4 wnioski i przeprowadzili 5 pouczeń.