63 rodziny otrzymają pomoc podczas finału Szlachetnej Paczki w Bytomiu

Dzięki wsparciu wolontariuszy, darczyńców i mieszkańców Bytomiu, 63 rodziny w naszym mieście otrzymały specjalnie przygotowane paczki od Szlachetnej Paczki. Dzięki ich zaangażowaniu, najbardziej potrzebujący w naszym mieście otrzymali pomoc.

Kolejna edycja szlachetnej paczki w Bytomiu

XXII edycja Szlachetnej Paczki trwa w całej Polsce i ma na celu nie tylko pomoc potrzebującym, ale również uświadomienie wszystkim, jak wiele osób potrzebuje podstawowych artykułów codziennego użytku i wsparcia. W tym roku jak zawsze w akcji biorą udział darczyńcy. Oczywiście wśród tych, którzy zaangażowali się w akcje są prywatne osoby i firmy, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe oraz samorządowcy. Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności przygotowano paczki z najbardziej potrzebnymi artykułami i nie tylko, które w ten weekend są rozdawane najbardziej potrzebującym rodzinom w kraju.

Pomoc od Szlachetnej Paczki otrzymały przede wszystkim rodziny, w których występuje choroba lub niepełnosprawność, ale także osoby starsze, samotne, rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz rodziny, które ostatnio doświadczyły nieszczęścia. Wśród obdarowywanych są również mieszkańcy Bytomia.