Wydziały Urzędu Miejskiego w Bytomiu dostępne dla mieszkańców również w soboty

Postrzegając potrzeby mieszkańców miasta Bytomia, lokalny Urząd Miejski zdecydował się na wprowadzenie regularnych sobotnich godzin pracy. Pierwsza taka okazja do załatwienia spraw urzędowych przypada na sobotę, 24 lutego, kiedy to Urząd Miejski w Bytomiu będzie otwarty od 9.00 do 13.00. Tego dnia, mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z usług Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Zakres usług jakie będzie można załatwić podczas tej wyjątkowej soboty obejmuje m.in. rejestrację pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, wymianę dowodów rejestracyjnych, zgłaszanie nabycia lub zbycia pojazdów oraz wnioskowanie o wydanie wtórnika dokumentu. Usługi te będą dostępne w Wydziale Komunikacji urzędu przy ulicy Parkowej 2. Dla osób zainteresowanych sprawami prawa jazdy, urząd przygotował możliwość składania wniosków na wymianę prawa jazdy, profil kandydata na kierowcę (PKK), profil kierowcy zawodowego (PKZ), wydanie międzynarodowego prawa jazdy oraz odbiór prawa jazdy.

W sobotę, 24 lutego, mieszkańcy będą mogli również zgłosić wniosek na wydanie dowodu osobistego w pokoju numer 116, a w pokoju nr 113 odebrać dowód, zastrzec lub zgłosić jego utratę. Sprawy meldunkowe będzie można załatwić w pokoju nr 109.

Warto dodać, że dokumenty będzie można składać także w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2. Obsługa klientów odbywać się będzie na podstawie biletu pobranego z biletomatu lub umówionych przez internet wizyt. Opłaty zaś będą przyjmowane wyłącznie kartą płatniczą przy stanowisku obsługi. W przypadku opłat dokonanych na poczcie lub przelewem na konto bankowe, konieczne będzie przedłożenie potwierdzenia dokonanej transakcji.

W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy związane z przyjmowaniem informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych. Wydział ten mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35.

Planowane są również kolejne soboty pracy urzędu w roku 2024. W dniach 24 lutego i 23 marca, w godzinach od 9.00 do 13.00, otwarte będą Wydziały Komunikacji, Spraw Obywatelskich oraz Podatków i Opłat Lokalnych. Natomiast w dniach 27 kwietnia, 25 maja i 29 czerwca, w tych samych godzinach, dostępne będą Wydziały Komunikacji oraz Spraw Obywatelskich.