Przebudowa wiaduktu nad ul. Chorzowską przez PKP PLK powoduje zmiany w organizacji ruchu od 1 do 4 marca

PKP Polskie Linie Kolejowe planują przeprowadzić modernizację wiaduktu kolejowego przechodzącego nad drogą krajową nr 79, znaną jako ulica Chorzowska. W wyniku prac rozbiórkowych, które odbędą się w weekend od 1 do 4 marca, zostaną wprowadzone zasadnicze zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Dodatkowo, reorganizacja dotknie także użytkowników korzystających z tej trasy pieszo. Wiadukt zostanie zamknięty dla ruchu w piątek 1 marca od godziny 19:00 i pozostanie niedostępny do wczesnych godzin nocnych przełomu 3 i 4 marca.

Firma odpowiedzialna za wykonanie prac rozbiórkowych, PORR SA, wyjaśnia, że proces demontażu przęseł wiaduktów jest skomplikowany i wymaga precyzyjnego ustawienia oraz balastowania dźwigu służącego do rozbiórki. Z tego powodu konieczne jest całkowite wyłączenie z ruchu zarówno kołowego jak i pieszego drogi pod wiaduktem na czas prowadzenia prac.

Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem nastąpi 1 marca o godzinie 19:00. Przejazd będzie niedostępny z obu stron ul. Chorzowskiej, a komunikacja autobusowa nie będzie funkcjonować w tym rejonie. Przywrócenie możliwości przejazdu oraz korzystania z przejść dla pieszych zaplanowano na przerwę nocną między 3 a 4 marca. W związku z zamknięciem przejazdu, kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów przez cały weekend, a linie autobusowe zostaną przekierowane na alternatywne trasy.

Niezwykle istotne są zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej, które dotyczą linii M3, 127, 227 oraz 830. Okresowe zmiany w rozkładach jazdy będą obowiązywać od piątku 1 marca od godziny 19:00 do poniedziałku 4 marca do godziny 4:00. Trasa objazdowa w stronę centrum Bytomia oraz w stronę Chorzowa została przekierowana na ulice Jana Pawła II, Siemianowicką i Witczaka. Ponadto przystanek Bytom Teatr Tańca Rozbark zostanie wyłączony z obsługi, natomiast przystanek Rozbark Siemianowicka zostanie dostępny dla wymienionych linii autobusowych.

Wprowadzone zostaną także zmiany dla pieszych. Dwie nowe drogi umożliwią przemieszczanie się pomiędzy Rozbarkiem a Śródmieściem i na odwrót.