Na terenie zakładu DAW-BYTOM Sp. z o. o. odbyły się specjalne ćwiczenia

W połowie grudnia, a dokładniej to w środę 14 grudnia 2022 roku w zakładzie DAW-BYTOM Sp. z o. o. w Zabrzu przeprowadzono specjalne ćwiczenia o kryptonimie „DAW-BYTOM Zabrze 2022”. Oczywiście tym ćwiczeniom przyświecał tylko jeden cel, a mianowicie m.in. weryfikacja Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla tego zakładu, który zaliczany jest do kategorii dużego ryzyka. Jednak nie był to jedyny cel tych ćwiczeń.

O ćwiczeniach „DAW-BYTOM Zabrze 2022”

Oprócz weryfikacji specjalnego Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego, to przeprowadzone tego dnia ćwiczenia miały również na celu przedstawienie ewentualnego planu działania najważniejszym osobom służb oraz współdziałających służb. Ponadto dzięki ćwiczeniom można było także omówić ewentualne plany awaryjne, a w ramach omówienia takich planów, brano także pod uwagę obiekty i tereny znajdujące się poza terytorium zakładu „DAW-BYTOM Zabrze 2022”, lecz które mogą być potencjalnie zagrożone w niektórych wyjątkowych sytuacjach.