Do kogo będzie przyznany prestiżowy "Sportowy Laur Bytomia" w 2024 roku?

Tradycyjnie, jak co roku, Urząd Miejski w Bytomiu przygotowuje się do uroczystego zakończenia roku sportowego 2023, podczas którego nastąpi wręczenie cieszącej się uznaniem Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu – „Sportowego Lauru Bytomia”. Zgłoszenia kandydatów do tej prestiżowej nagrody można składać aż do 12 kwietnia.

Wydział Kultury i Sportu działający przy Urzędzie Miejskim w Bytomiu uprzedza, że poszukuje kandydatów spośród bytomskich sportowców, trenerów czy managerów sportowych. Szczególne miejsce w tej gronie mają osoby niepełnosprawne, które w roku 2023 swoją determinacją i osiągnięciami wykazały się na arenie sportowej zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i ogólnopolskim. Wszyscy oni zasługują na uwiecznienie ich sukcesów poprzez przyznanie Nagrody Prezydenta w dziedzinie sportu „Sportowego Lauru Bytomia”. Nagroda ta ma charakter honorowy i może być przyznana w różnych kategoriach, takich jak: sportowiec (senior), sportsmenka (senior), sportowiec lub sportsmenka (junior), drużyna, trener, manager sportu, dorobek sportowy (całokształt kariery) oraz mecenas sportu.

Aby zgłosić kandydaturę na laureata „Sportowego Lauru Bytomia”, wnioski mogą składać: kluby sportowe, zastępca Prezydenta Bytomia odpowiedzialny za sport, Wydział Kultury i Sportu, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu czy Rada Sportu w Bytomiu. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać dane osobowe kandydata (lub kandydatów), uzasadnienie z precyzyjnym opisem najważniejszych osiągnięć w roku 2023, wskazanie zgłoszonej kategorii oraz podział na osiągnięcia indywidualne i zespołowe z uwzględnieniem rangi zawodów. Każdy wniosek powinien być podpisany zarówno przez wnioskodawcę jak i zgłoszonego kandydata. Termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2024 roku. Wnioski można dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 (pokój nr 128) lub przy ul. Smolenia 35 (pokój nr 16), w godzinach pracy Urzędu. Każdy wniosek powinien posiadać adnotację: „dla Wydziału Kultury i Sportu UM w Bytomiu”.