Czy po zakupie auta z zagranicy trzeba przetłumaczyć dowód rejestracyjny?

Zakup auta z zagranicy może być stresujący – dlatego warto upewnić się, że wszystkie sprawy formalne mamy pod kontrolą. Powinniśmy, między innymi, zadbać o tłumaczenie dokumentów naszego pojazdu; pytanie, które z nich rzeczywiście musimy przetłumaczyć? W tym artykule spróbujemy udzielić odpowiedzi!

Które dokumenty z pewnością wymagają tłumaczenia?

Co do niektórych dokumentów trudno mieć wątpliwości – ich tłumaczenie jest po prostu konieczne. Wynika to z przepisów obowiązującego prawa; zgodnie z nimi, dokumenty składane w urzędach powinny być spisane w języku urzędowym – a zatem w języku polskim.

Jednym z dokumentów, który musimy okazać przy rejestracji pojazdu, jest dowód jego własności. Najczęściej jest nim podpisana z poprzednim właścicielem umowa kupna-sprzedaży; możemy posłużyć się także rachunkiem lub fakturą. Ważne, by dokument stanowił dowód na to, że doszło do zgodnej z prawem transakcji, a my – jesteśmy pełnoprawnymi właścicielami pojazdu. Sama umowa sprzedaży powinna być sporządzona w języku, którym posługują się obie strony – najczęściej jest to język angielski, dlatego niezbędny będzie nam tłumacz przysięgły Simple Edu bądź innego biura, zajmującego się tłumaczeniem angielsko-polskim.

Przed odpowiednim urzędem przedłożymy także zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym – które jest, przypominamy, obowiązkowe! Jeżeli zostało one przeprowadzone za granicą, konieczne będzie jego przetłumaczenie. To samo tyczy się karty pojazdu – dokumentu zawierającego historię naszego pojazdu.

A co z dowodem rejestracyjnym?

To dobre pytanie – dowód rejestracyjny to przecież najważniejszy dokument, który musimy przedłożyć w Wydziale Komunikacji. Jednak co do jego tłumaczenia pojawiają się czasem wątpliwości. Na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA część informacji, znajdujących się na dowodzie, została już ujednolicona. Zgodnie z prawem nie musimy ich zatem tłumaczyć. Jest w tym jednak pewien haczyk – te informacje to przede wszystkim zapis danych technicznych, symboli oraz literowych oznaczeń rubryk. A trudno przecież, żebyśmy tłumaczyli na polski pojedyncze litery lub cyfry, prawda? 

Dlatego trzeba powiedzieć jasno – dowód rejestracyjny także powinien trafić do tłumacza! Większość zapisów na nim będzie sporządzona w języku państwa, z którego pochodzi nasze importowane auto; musimy więc zadbać o ich rzetelne tłumaczenie na język polski. 

Do kogo po tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Oczywiście do tłumacza przysięgłego! Jedynie tłumacz z państwowymi uprawnieniami może nadać tłumaczonym dokumentom odpowiednią moc prawną, która wymagana jest w każdym państwowym urzędzie. Warto zatem, po sprowadzeniu nowego auta do kraju, poświęcić chwilę na znalezienie odpowiedniego tłumacza. Jeśli będziemy potrzebowali tłumacza jednego z języków europejskich – nie będzie to trudne! Zwłaszcza, że swoje usługi wielu tłumaczy świadczy także online; na stronie https://simple.edu.pl/pl/tlumaczenie-dokumentow-samochodowych znajdziemy ofertę biura tłumaczeń skierowaną właśnie dla tych, którzy chcą cieszyć się autem z zagranicy!