Bytomskie Mieszkania wprowadzają internetowy Bank Zamian Lokali Mieszkalnych

Spółka Bytomskie Mieszkania zdecydowała się na implementację nowoczesnego rozwiązania w formie internetowego systemu, nazwanego Bankiem Zamian Lokali Mieszkalnych. Jest to miejsce, gdzie osoby chcące dokonać zamiany swojego lokalu mieszkalnego na inny mogą umieścić swoją ofertę. Aktualnie, w tej cyfrowej bazie dostępnych jest już 108 propozycji.

Dyrektorka Bytomskich Mieszkań, Magdalena Górak, podkreśla, że głównym celem wprowadzenia tego narzędzia jest przede wszystkim ułatwienie i usprawnienie procesu zamiany mieszkań dla zainteresowanych osób. Funkcjonalność Banku Zamian Lokali Mieszkalnych polega właśnie na skutecznym kojarzeniu ofert zamian mieszkań między zainteresowanymi stronami.

Kluczowym kryterium, jakie musi spełnić oferta zamiany lokalu mieszkalnego, jest warunek, aby co najmniej jedno z mieszkań objętych propozycją zamiany było częścią mieszkaniowego zasobu gminy Bytom. Oferty te nie są brane pod uwagę, jeżeli wszyscy potencjalni kontrahenci są lokatorami nieruchomości spoza zasobu mieszkaniowego gminy.

Bytomskie Mieszkania są odpowiedzialne za tworzenie oraz zarządzanie bazą danych dla Banku Zamian Lokali Mieszkalnych. Baza ta służy do rejestrowania zgłoszonych ofert oraz zawiera również informacje kontaktowe potencjalnych kontrahentów, szczegółowe parametry lokali, które chcą zamienić oraz oczekiwania dotyczące samego procesu zamiany.